Publikace
 
Domů
Pozice
Curriculum
Publikace
Výuka
Diplomky

 

Pořadatel konferencí:

                 reportáž, sborník1, sborník2  pořadatel a editor sborníku

  •  XVII-CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL KONFERENCE IN LITOMĚŘICE 2010

                 sborník pořadatel a editor sborníku

 

Editor sborníku:

XXI. celostátní konference ČAPV. Ústí nad Labem 2013

 

Publikační činnost:

CÍRUS, L. Diagnostika učitelů 1. stupně základní školy z hlediska osvojování inovací v oblasti ICT. Media4u: Čtvrtletní časopis pro podporu vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání. Praha, 2017, ISSN 1214-9187

CÍRUS, L., ŽIVNÁ, D. Mathematical literacy among pupils in the first grade of primary school. In Mathematica V. Catholic University in Ružomberok: VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, 2016. 120-126

CÍRUS, L, MANĚNOVÁ M. Dotykové technologie na prvním stupni základní školy.Media4u: Čtvrtletní časopis pro podporu vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání. Praha, 2016,2016(2), 66-69. ISSN 1214-9187.

CÍRUS, L. Relationship between type of teacher with respect to adoption of innovation in ICT and level of computer skills of primary school pupils. SGEM 2016: 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, 24-30 August 2016, Albena. Vol. 3. Sofia: STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-72-8.

CÍRUS, L. Elementary school teachers from the point of view of approaches to the innovations in the field of ICT, ICERI2016 Proceedings, pp. 7955-7961

CÍRUS, L., CÍRUS, A. Úloha informační gramotnosti pro 21. století. 1. vyd. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2015. 110 s. ISBN: 978-80-7414-908-5.

CÍRUS, L., CÍRUS, A. ISSUE OF DEBT IN INFORMATION AND ICT LITERACY. In Current Trends in Educational Science and Practice. Nitra: UKF Nitra, 2015, 6-14.

CÍRUS, L. Mathematical talent. In Mathematica V. Catholic University in Ružomberok: VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, 2015, 115-119.

CÍRUS, L., Melichar, J. Konvergentní a divergentní myšlení ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2015, 14(2), 57-61.

CÍRUS, L. Survey of primary computer literacy among pupils attending elementary school. In Current Trends in Educational Science and Practice I. Nitra: UKF Nitra, 2014, 16-30.

Círus, L. Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti - XXI. celostátní konference ČAPV. Ústí nad Labem : PF UJEP v Ústí nad Labem, 2013.
Círus, L. Primary Research Project in Formation Literacy in the Czech Republic. Journal of Technology and Information Education, 2013, roč. 5, č. 2, s. 28-31.
Círus, L. XX. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference Litoměřice 2013. XX. Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference Litoměřice 2013, Litoměřice : Katedra matematiky a ICT PF UJEP v Ústí nad Labem, 29.05.2013 - 31.05.2013.
Círus, Lukáš. Implementace moderních technologií do výuky na základní školu. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 2013, s. 6.
Círus, Lukáš. Primární informační gramotnost v ČR - výzkum současného stavu. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konferenece doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 7.
Círus, L. Záměr výzkumu primární informační gramotnosti v ČR. In 2013,
Círus, Lukáš. VÝZKUM SOUČASNÉHO STAVU PRIMÁRNÍ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI U ŽÁKŮ V ČR. In 2013,
Círus, L., Slánská, J. Výuka fotografování na 1. stupni základní školy. Magister, 2013, roč. 1, č. 1, s. 86-99.
Círus, Lukáš. Primary Iinformation Literacy in the Czech Republic - Curent State of Research. In Proceedings. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2013, s. 5.
Círus, L. The Introduction of Modern Technologies into the Primary School Curriculum. Usta ad Albim Bohemica, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 23-28.
Círus, Lukáš. Výuka ICT pro učitele 1.stupně Základní školy. In Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra. Ružomberok : Katolická univerzita v Ružomberku a společnost Dr. Josef Raabe Slovensko, 2012, s. 7.
Círus, Lukáš. Výuka informačních a komunikačních technologií pro učitele mateřské školy. In Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech. Ústí nad Labem : Ing. Tomáš Mikulenka Jateční 5, 400 01 Ústí nad Labem, 2012, s. 3.
Círus, Lukáš. Uučitelé mateřských škol a výuka informačních a komunikačních technologií. In Komplexosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita, Prešov, 2012, s. 4.
Círus, L. Projects using Multimedia Computers for an Integration of a Disadvantaged Pupils. In Mathematica IV. Ružomberok : VERBUM - Catholic University in Ružomberok Press, 2012 Place Andrej Hlinka 60, 034 01 Ružomberok http://ku.sk, verbum@ku.sk, Phone: +421 44 4304693, 2012, s. 25-29.
Círus, L. Krásy Milešovského středohoří. Krásy Milešovského středohoří, Litoměřice : 01.03.2012 - 30.04.2012.
Círus, Lukáš., Malinová, Dagmar. Práce učitele na edukační nabídce pro nadaného žáka na 1. stupni základní školy. In Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 5.
Malinová, Dagmar., Círus, Lukáš. Práce učitele na edukační nabídce pro nadaného žáka na 1. stupni základní školy. In Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 5.
Círus, L. Informačná spoločnosť a vzdelanie v informačnej spoločnosti. Usta ad Albim Bohemica, 2010, roč. 2009, č. 3, s. 147-154.
Círus, L. Využití ICT pro podporu výuky tématu Vesmír na 1. stupni základní školy. Usta ad Albim Bohemica, 2010, roč. 2009, č. 3, s. 26-33.
Círus, L. Use of ICT in British standards for teaching Mathematics. Usta ad Albim Bohemica, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 25-32.
Círus, Lukáš. Projekty využívajúce multimediálny počítač k integrácii žiakov zo znevýhodnených prostredí. In Czech-Polish-Slovak mathematic school. Krakow : Akademia Pedagogiczna, 2009, s. 5.
Círus, L. Pojmotvorný proces v rámcově vzdělávacích programech. Pojmotvorný proces v rámcově vzdělávacích programech, Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 01.10.2009 - 31.12.2009.
Círus, Lukáš. Využití počítače na prvním stupni základní školy jako prostředku přispívajícího k integraci dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. In IMEM Kongres. Ružomberok : Katolická univerzita v Ružomberku, 2009, s. 7.
Círus, Lukáš., Lancová, Markéta. Dramatická výchova a její význam na 1. stupni základních škol. In Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2009, s. 5.
Círus, Lukáš. Učebné osnovy IKT na Slovensku. In Pedagogika v reflexi aktuálních společenských proměn. Ústí nad labem : Pedagogická fakulata UJEP, 2009, s. 11.
Círus, L. E-learning na vybraných katolíckych univerzitách. In Škoda.J., Doulík.P. Aktuálné otázky vysokoškolskej pripravy pedagogických pracovnikov. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2009, s. 203-210.
Círus, L. Výuka ICT pro žáky 1. stupně základní školy u nás a ve Velké Británii. Učitelský spomocník, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-34.
Círus, L., Lancová, M. Výuka starých pověstí českých s využitím prožitkového učení a moderních technologií. USTA ad Albim, 2009, roč. 2008, č. 2, s. 42-45.
Círus, Lukáš., Svoboda, Zdeněk., Kratochvílová, Ivana. Součinnost pomáhajících profesí při prevenci sociálně patologických jevů na základních školách. In Sborník z III. konference pedagogické praxe. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, s. 6.
Círus, Lukáš. Inspirace pro výuku ICT na primární škole u britských standardů.. In Didaktika řečové a neřečové výchovy v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ.. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, s. 5.
Círus, Lukáš. Výuka ICT na základních školách v ČR a Velké Británii.. In Informatika v škole a praxi. Ružomberok : Katolická univerzita v Ružomberku, 2008, s. 16.
Círus, Lukáš. Podpora Výuky Didaktických aspektů informačních technologií pro studenty. In V. Národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, s. 6.
Círus, Lukáš. Elektronická podpora výuky předmětu Didaktické aspekty informačních technologií II. pro s studenty učitelství prvního stupně základní školy v kombinované formě studia.. In Sborník konference Didaktický software 2008. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 5.
Círus, Lukáš. Role interaktivní tabule v přípravě studentů učitelství pro první stupeň ZŠ. In Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2008, s. 4.
Círus, Lukáš. Výuka základů digitální fotografie a její úpravy v programu Photofiltre na prvním stupni základní školy.. In Informatika v škole a praxi. Ružomberok : Katolická univerzita v Ružomberku, 2008, s. 6.
Círus, Lukáš. Průzkum využívání ICT prostředků na malotřídních školách na Karlovarsku. In Sborník z III. konference pedagogické praxe. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, s. 7.
Círus, Lukáš. Inspirace pro výuku ICT na primární škole u Britských standardů. In Didaktika řečové a neřečové výchvy v MŠ a na 1. stup.ZŠ. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2008, s. 6.
Círus, L. Informační a komunikační technologie. In Od klíčových kompetencí učitele ke klíčovým kompetencím žáka. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, s. 850-890.
Círus, Lukáš. Multimediální počítač jako prostředek napomáhající k integraci dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. In Vzdělávání v sociokulturním kontextu: Diverzita a vzdělávací bariéry. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, s. 5.
Círus, Lukáš. ICT jako podpora tvorby pracovních listů pro Centrum aktivit Matematika. In Česko-Slovensko-Polská matematická škola. Ružomberok : Katolická univerzita v Ružomberku, 2008, s. 5.
Círus, Lukáš. ICT as a support for creating exercise papers for mathematics activities centre. In 15. Czech-Polish-Slovak mathematics school. Ružomberok : Katolická univerzita v Ružomberku, 2008, s. 5.
Círus, Lukáš. Komunikace v školním prostředí s využitím ICT. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové : Gaudeamus UHK, 2008, s. 1.
Círus, Lukáš., Lancová, Markéta. Využití ICT ve výuce Starých pověstí českých na prvním stupni základní školy. In Didaktika řečové a neřečové výchvy v MŠ a na 1. stup.ZŠ. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2008, s. 6.
Círus, Lukáš. Inovovaná struktura výuky ICT v pětiletém studiu učitelství pro 1. st. ZŠ na PF UJEP v Ústí nad Labem. In Paradigma moderního vzdělávání. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, s. 5.
Kirchner, Jiří., Círus, Lukáš. Analýza struktury uchazečů Bc. Aktivity v přírodě.. In Sport a kvalita života 2008. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2008, s. 1.
Círus, Lukáš. Projekt "Vyhodnocení dopravní situace ve městě" jako prostředek rovoje klíčových kompetencí žáků. In Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání - Srní 2007. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 4.
Círus, Lukáš. ICT jako podpora výuky na primární škole z pohledu učitele. In Simulovaná doktorandská konference. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2007, s. 1.
Círus, L. Informační a komunikační technologie II. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2007. Dostupnost: http://projekty.ujep.cz/matemcirus/mmedieacd.zip.
Círus, Lukáš. Výuka informačních a komunikačních technologií v pětiletém studiu učitelství pro 1. st. ZŠ na PF UJEP v Ústí nad Labem. In Konference pedagogické praxe 2007. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2007, s. 4.
Círus, Lukáš. Vliv sociálně ekonomických parametrů rodinného prostředí na dovednosti žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií. In Škola, žák a učitel v multikulturním prostředí. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2006, s. 4.
Círus, Lukáš. Projektové dny čerpající z oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Člověk a příroda podporované informačními technologiemi. In Člověk a příroda. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2006, s. 15.
Círus, Lukáš. The utilization of painting program for revival and expansion of education geomwtry at basic school. In 13 th POLISH - CZECH - SLOVAK MATHEMATICAL SCHOOL. Krakow : Akademia Pedagogiczna, 2006, s. 4.
Círus, Lukáš. The Didactic support of education of matematics by information technologies at primary school. In International Conference Presentation of mathematics ´06. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 8.
Círus, Lukáš. Koncepce výuky informačních a komunikačních technologií v novém pětiletém studiu učitelství pro 1. st. ZŠ. In Informatika v škole a praxi. Ružomberok : Katolická univerzita v Ružomberku, 2006, s. 4.

 

Citační ohlasy:

CÍRUS, L.: Rozvoj klíčových kompetencí v tématickém celku Informační a komunikační technologie na primární škole  In: Sborník z 3.ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika v škole a praxi, 10.9.-12.9.2007. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, CD-ROM, ISBN 978 - 80 - 8084 - 222 - 2.

(1)   ČERNÁK, I. – ROJČEK, M.: Innovation Methods of Solution and Modern Approach
Realization of the Virtual Department, In: Recenzovaný zborník medzinárodnej
konferencie Inovačný proces v e-learningu, Ekonomická univerzita v Bratislave
5. marca 2008, s. 22 – 27, ISBN 978-80-225-2510-7.

(2)   Ortančíková, H.: Using logical games in teaching algorithms, Global education up to the future, WARSZAWA 2008, ISBN 978-83-920432-8-6.

(3)   Ortancikova, H.: Logical games as additional method by teaching algorithm
Excellence in Education 2008: Future Minds and Creativity, Paris-France (July
1-4, 2008), Copyright © ICIE The Department of the National Library-
Jordan.Deposit Number: (368/2/2009)
ISBN: 978-9957-476-02-1 (paperback edition)
ISBN: 978-9957-476-03-8 (hardback edition)

 

 

 
     

Domů | Pozice | Curriculum | Publikace | Výuka | Diplomky

 

 

 

 

WebZdarma.cz