Curriculum
 
Domů
Pozice
Curriculum
Publikace
Výuka
Diplomky

 

    ODBORNÉ CURRICULUM VITAE

 

     Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D.

     Narozen: 23.prosince 1976 v Litoměřicích

Vzdělání:

·         1997-2001 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Fyzika – studijní obor: učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství pro základní školy – studijní obor: technická výchova pro 2. stupeň ZŠ, Diplomová práce: Problematika výstavby a provozu    malých vodních elektráren (Mgr.12. června 2001)

·         2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání – Speciální pedagogika pro pracovníky speciálních zařízení, program celoživotního vzdělávání akreditovaný MŠMT  č. j. 9944/2010-25-174a.

·         2010-2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Specializace v pedagogice – Školský management. (Bc. 2012 )

·         2014-2017 doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oboru Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, školitelka doc. PaeDdr. Martina Maněnová, Ph.D. (Ph.D. 20.9.2017)

 

Dosavadní pedagogická praxe:

·       2015-dosud: Odborný asistent - metodik Centrum pedagogické praxe PF UJEP

·       2014-2015: Odborný asistent katedry primárního a preprimárního vzdělávání PF UJEP

·       2006-2014: Odborný asistent Katedra matematiky a ICT PF UJEP

·       2011 – 2012: Učitel v ZŠ a MŠ Tisá: Učitel fyziky, výpočetní techniky

·       2003 – 2006: Učitel v Lingua Universal – soukromá ZŠ Litoměřice: Učitel fyziky, výpočetní techniky, zeměpisu a matematiky. Třídnictví. Správce počítačové sítě a jmenovaný ICT koordinátor.

·       2001 – 2003: Učitel v Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy – Boženy Němcové Litoměřice: Učitel fyziky, výpočetní techniky, technické výchovy, tělesné výchovy. Třídnictví. Správce počítačové sítě a jmenovaný ICT koordinátor

 

Funkční zařazení:

·       2015- dosud: Odborný asistent - metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP

·         2015- 2016: Člen Akademického senátu PF UJEP

·         2014-2015: Odborný asistent katedry primárního a preprimárního vzdělávání PF UJEP

·         2010-2014: Vedoucí katedry matematiky a ICT PF UJEP

·         2006- 2014: Odborný asistent katedry matematiky a ICT

·         2007-2011: Proděkan pro rozvoj a informatizaci PF UJEP

·         2007: Tajemník katedry matematiky a ICT PF UJEP

·         2007: Člen Akademického senátu PF UJEP a vedoucí pracovní skupiny pro otázky ekonomické.

·         2006-2007: Člen rozvrhové komise PF UJEP

 

Odborné zaměření:

·         Didaktika informačních a komunikačních technologií

·         Vzdělávací proces na 1. stupni ZŠ a v předškolním vzdělávání.

 

Vědecká a projektová činnost:

·         2014-2016: SGS - Výzkumné šetření počítačové gramotnosti žáků ml. školního věku

·         2014-2016: Projekt F - Inovace pedagogických praxí na PF UJEP

·         2014-2015: Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0034- Lektor KA 2.

·         2013-2014: Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami CZ.1.07/2.2.00/29.0023 - Kordinátor KA 4.

·         2013: Projekt 13/SML0427 Fond Ústeckého kraje – Česko-Polsko-Slovenská matematická konference.

·         2013: SD GRANT - Studijní stáž na katedře informatiky se zaměřením na výuku didaktik.

·         2010: Kurz školení učitelů v oblasti klíčových kompetencí – příprava studijních opor a následná výuka (Grant ESF).

·         2007:Řešitel grantového projektu FRVŠ Tvorba multimediálních materiálů pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie.

 

Pedagogická činnost:

·         Garant a metodik předmětů CPP na školských zařízeních

·         Výuka Didaktické techniky, Základů informatiky, Multimédií a vedení pedagogických praxí v rámci kurzů Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP.

·         Člen státní komice obhajob diplomových a bakalářských prací PF UJEP.

·         Člen státní komise státních závěrečných zkoušek z matematiky s didaktikou a pedagogiky a psychologie PF UJEP.

·         Vedení diplomových, bakalářských a závěrečných prací (cca 20 úspěšně obhájených za rok)

 

Studijní pobyty a stáže:

·         2009 : Prešov: Prešovská univerzitav Prešově

·         2006 listopad: Socrates Erasmus KU Ružomberok, katedra Informatiky PF

·         2007 květen: Socrates Erasmus KU Ružomberok, katedra Informatiky PF

·         2011 květen: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

·         2013 leden: Studijní stáž na katedře informatiky PF KU v Ružomberoku se zaměřením na výuku didaktik.

·         2013 11.9.-2.10: Ceepus – Catholic University in Ružomberok

·         2015 květen: Ceepus – Catholic University in Ružomberok

·         2016 květen: Ceepus – Catholic University in Ružomberok

 

 

Členství ve vědeckých a organizačních výborech konferencí:

·         2009, Člen organizačního výboru mezinárodní konference Pojmotvorný proces v rámcově vzdělávacích programech, která se konala v listopadu a prosinci 2009 na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

·         2010, Pořadatel a člen organizačního výboru mezinárodní konference XXII. Czech-Polish-Slovak mathematical conference, která se konala ve dnech 2. – 5. června 2010 na Pedagogické fakultě UJEP v Litoměřicích. Na této konferenci jsem byl zároveň editorem sborníku.

·         2013, Člen organizačního výboru XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu s ústředním tématem „Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti“, která se konala ve dnech 16. – 18. září 2013 na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem. Na této konferenci jsem byl zároveň editorem sborníku.

·         2013, Pořadatel a člen organizačního výboru mezinárodní konference XX. Czech-Polish-Slovak mathematical conference, která se konala ve dnech 29. – 31. května 2010 na Pedagogické fakultě UJEP v Litoměřicích. Na této konferenci jsem byl zároveň editorem sborníku.

·         2014, Člen organizačního výboru Podpora psycho-socialnej kondicie rodiny s využitím pedagogickych trendov v Európskej únii. Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku.

 

Ostatní činnost:

·           2006- současnost: Člen Asociace českého pedagogického výzkumu

·           2007-2013: Člen FRVŠ- oponent projektu TO A

·           2009 – současnost: Člen Jednoty školských informatiků

·           2009-2011: Člen Disciplinární komise PF UJEP

 

     

Domů | Pozice | Curriculum | Publikace | Výuka | Diplomky

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz